Doroczne Walne Zebranie 2015

Kwi. 10, 2014, 11:48 rano Autor Eugeniusz Fiedziuk

Doroczne Walne Zebranie 2015.

Doroczne Walne Zebranie wszystkich czlonków udziałowców, fundatorów oraz zwykłych czlonków odbędzie się w niedzielę 28-go czerwca po Mszy Świętej w Kaplicy, o godzinie 11:30.

DWZ 2015 według statutu jest następującym celu:

  • Odczytanie protokółu z poprzedniego DWZ i wysłuchanie sprawozdania zarządu z ogólnej działalności, sprawozdania finansowego i zestawienia kasowego zaubiegły rok, sprawozdań komisji oraz przedstawienia preliminarza budżetowego na bieżący rok.
  • Wybór prezesa, sekretarza i skarbnika oraz członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
  • Przedyskutowanie innych wniosków które będą na zebraniu przedstawione według punktu 20 statutu.
  • Zawiadomienie o DWZ bedzie wysłane wszystkim członkom nie mniej niż 14 dni przed datą zebrania.
  • Każdy członek który chce przedstawić swój wniosek przed DWZ ma doręczyć go na piśmie sekretarzowi nie mniej niż 10 dni przed zebraniem.

Żadne inne sprawy niż te które były zakomunikowane przez sekretarza w zawiadomieniu lub które on otrzymał na piśmie nie mogą być na DWZ poruszane.

Prosimy o liczny udział wszystkich członków: udzialowców, fundatorów oraz zwykłych członków; starszych i młodego pokolenia tak ważnego dla przyszłości klubu w Bury. Przyjście na DWZ będzie świadczeniem dla członków i miejscowej polonii że losy ośrodka polskości w Bury są rzeczywiście ważne. Trzeba wziąśc pod uwagę że bez tego ośrodka życie parafialne oraz społeczne zaniknie w Bury.

Mimo tymczasowych napraw w ostatnich latach dach nad salą dalej przecieka. Potrzeba dać nowe pokrycie. Centralne ogrzewanie już ponad 25 lat stare nie jest efektywne, sprawne i jest kosztowna klub ogrzać. Zmiana centralnego ogrzewania i naprawa dachu jest konieczne. Klub nie posiada dostatecznych funduszów te prace wykonać. Trzeba przedyskutować i pomyśleć w jaki sposób znaleźć dostateczne fundusze nie wchodząc w bankową pożyczkę. Ktokolwiek ma opinię lub pomysły przed DWZ to prosimy przedstawić wniosek w języku angielskim lub w polskim na ręce sekretarza klubu panią M Krupa.

Trzeba się zastanowić i przedyskutować na DWZ czy nie byloby lepiej zwrócić udziały dla tych spadkobierców oryginalnych członków udziałowców i fundatorów którzy odziedziczyli udziały i na przeciągu roku nie przybyli ani razu do klubu, czy to na DWZ, zabawę, uroczystości lub jakąkolwiek funkcje organizowaną przez klub. Trzeba też poważnie zastanowić się czy do tych spadkobierców trzeba zaliczyć tych co nie przychodzą wcale ani na Mszy Święte lub do klubu na przeciągu roku. Ktokolwiek ma swą opinię na ten temat proszę ją wyrazić się pisemnie czy to w języku angielskim lub w polskim na ręce sekretarza klubu panią M Krupa.

Jak chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany w życiu klubu - zostań członkiem (roczna składka tylko ?5 funtów), przybądź na Doroczne Walne Zebranie, weź głos, dołącz się do zarządu i do pracy społecznej co da ci przyjemność będąc pożytecznym i przysporzysz do utrzymania polskości. Nie pozwól żeby ten piękny i pożyteczny ośrodek istniejący ponad lat 50 zanikł z powodu braku poparcia !

Polski Ośrodek w Bury potrzebuje wsparcia nie tylko przez za-angażowania się wszystkich założycieli, fundatorów oraz zwykłych członków klubu w sprawach klubowych ale też wsparcia polonii w Bury i okolic oraz od władz kościelnych. Bez należytego wsparcia 50-cio letni dorobek upadnie.