Doroczne Walne Zebranie 2017

Kwi. 25, 2017, 5:52 po południu Autor E Fiedziuk

Doroczne Walne Zebranie 2017.

Doroczne Walne Zebranie wszystkich członków udziałowców, fundatorów oraz zwykłych członków odbędzie się w niedzielę 21-go maja po Mszy Świętej w Kaplicy, o godzinie 11:30.

DWZ 2015 według statutu jest następującym celu:

  • Odczytanie protokołu z poprzedniego DWZ i wysłuchanie sprawozdania zarządu z ogólnej działalności, sprawozdania finansowego i zestawienia kasowego za ubiegły rok, sprawozdań komisji oraz przedstawienia preliminarza budżetowego na bieżący rok.
  • Wybór prezesa, sekretarza i skarbnika oraz członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Jest istotna potrzeba odmłodzenia zarządu.
  • Zawiadomienie o DWZ bedzie wysłane wszystkim członkom nie mniej niż 14 dni przed datą zebrania.
  • Każdy członek który chce przedstawić swój wniosek przed DWZ ma doręczyć go na piśmie sekretarzowi nie mniej niż 10 dni przed zebraniem.

Żadne inne sprawy niż te które były zakomunikowane przez sekretarza w zawiadomieniu lub które on otrzymał na piśmie nie mogą być na DWZ poruszane.

Prosimy o liczny udział wszystkich członków: udziałowców, fundatorów oraz zwykłych członków; starszych i młodego pokolenia tak ważnego dla przyszłości klubu w Bury. Przyjście na DWZ będzie świadczeniem dla członków i miejscowej polonii że losy ośrodka polskości w Bury są rzeczywiście ważne. Trzeba wsiąść pod uwagę że bez tego ośrodka życie parafialne oraz społeczne zaniknie w Bury.

Jest dużo naprawdę istotnych i ważnych spraw do dyskusji i decyzji. Ktokolwiek ma opinię lub pomysły przed DWZ to prosimy przedstawić wniosek w języku angielskim lub w polskim na ręce sekretarza klubu panią M Krupa.

Jak chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany w życiu klubu - zostań członkiem (roczna składka tylko ?5 funtów), przybądź na Doroczne Walne Zebranie, weź głos, dołącz się do zarządu i do pracy społecznej co da ci przyjemność będąc pożytecznym i przysporzysz do utrzymania polskości. Nie pozwól żeby ten piękny i pożyteczny ośrodek istniejący ponad lat 50 zanikł z powodu braku poparcia !

Polski Ośrodek w Bury potrzebuje wsparcia nie tylko przez za-angażowania się wszystkich założycieli, fundatorów oraz zwykłych członków klubu w sprawach klubowych ale też wsparcia polonii w Bury i okolic oraz od władz kościelnych. Bez należytego wsparcia 50-cio letni dorobek upadnie.